Dražby

Dražební činnost společnosti MAX &  Partner, s.r.o.

      Dražební  a realitní společnost MAX & Partner, s.r.o.  získala koncesi dražebníka v roce  2002 a od této doby provedla již několik desítek dobrovolných dražeb. Realizaci nedobrovolných dražeb zajišťuje naše dceřiná firma MAX Development s.r.o.
        
      Navázala tak na předchozí činnost sesterské akciové společnosti, která působila na dražebním trhu nemovitostí od roku 2000 a která získala i dražební koncesi jako jedna z prvních společností v České republice. Tato společnost provedla více než 250 dražeb. Tým lidí který prováděl tyto dražby pokračuje nyní pod hlavičkou společnosti MAX & Partner na realizaci dalších dražeb. Jednu z významnějších zakázek naše společnost získala v roce 2003, a to realizaci 30 nemovitostí z majetku konkurzní podstaty KONZUM Brno. Vzhledem k majetkoprávním problémům mohla naše společnost přistoupit k realizaci dražeb v plném rozsahu až v roce 2005. Během krátké doby se podařilo vydražit všechny nemovitosti s tím, že ceny dosažené vydražením v některých případech dosahovaly navýšení ve výši 500-600 %.  Výsledky těchto dražeb jsou uvedeny dále na těchto stránkách.

      Náš realizační tým pro veřejné dražby se skládá jak z odborníků z oblasti nemovitostí tak odborníků na problematiku veřejných dražeb. Vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem jsou schopni kvalifikovaných způsobem odhadnout tržní cenu nemovitosti. Kvalifikovaný odhad tržní ceny, tzn. ceny za níž lze nemovitost v daném místě a v daném čase prodat, je velmi důležitý pro určení nejnižšího podání ve veřejné dražbě. Správný odhad tržní ceny ušetří náklady na provádění neúspěšných dražeb a velmi zrychlí proces prodeje majetku dražbou. Spolupracujeme s několika správci konkurzních podstat na dalších dražbách a to jak nemovitostí tak movitých věcí.  Jsou v plánu i další nemovitosti v centru Brna i na jihu Moravy.  Spolupracujeme také s týmem odhadců nemovitostí kteří svými kvalifikovanými odhady tvoří nedílnou součást úspěchu našich dražeb.  Dalším kamenem v naší dražební činnosti je spolupráce s bankami například s Českou spořitelnou a.s. a například i s Českou konsolidační agenturou.

      Naše společnost provádí dražby ve svém sídle, v objektu Dům Modrá hvězda na Šilingrově náměstí 7 v Brně V dražební místnosti pro 30 návštěvníků se dosud realizovaly všechny úspěšné dražby. K dispozici je v sídle společnosti veškerá kancelářská a bankovní technika včetně zabudovaných trezorů pro úschovu vybraných dražebních jistot v hotovosti. Ze všech dražeb je pořizován digitální videozáznam aby bylo možné kdykoliv a komukoliv prokázat řádný průběh dražby. Na bezpečnost jakož i důstojný průběh dražeb dohlíží náš smluvní partner -  bezpečností služba Securitas, a.s.  

      Veřejné dražby s předpokládanou větší návštěvností přes 40 osob je naše společnost připravena realizovat v dražebním sále v Kleinova paláce v Brně, náměstí Svodody 15. Tento reprezentativní objekt v centru města využívá a spravuje naše dceřinná společnost CL Equipment and Real Estate Leasing, kom. spol., Díky bývalému sídlu francouzské banky objekt disponuje bankovní technikou s trezory pro úschovu vybraných peněz.*Nemalý význam věnuje naše společnost i prezentaci připravovaných dražeb, neboť kvalitní příprava má významný vliv na úspěšnost dražby a výši dosažené ceny. Využíváme barevnou  inzerci v  realitních časopisech Real-City (náklad 68.000 ks) a Info REAL (náklad 171.000). Inzerce obsahuje vždy základní informace o nemovitosti, foto nemovitosti a  odkaz na sídlo společnosti.  


              Dobrá pověst realitní a dražební společnosti MAX & Partner, s.r.o. včetně kvalitního týmu jsou základními předpoklady pro úspěšnost a spokojenost klientů kteří očekávají transparentní a rychlý prodej svých nemovitostí za co nejvyšší možnou cenu na trhu.   V případě zájmu o prodej Vašich nemovitých i movitých  věci nebo pro další informací nás kontaktujte na naší emailové adrese nebo po telefonu.